Ga verder naar de inhoud

PV 19 januari 2024 - Risicotaxatie in de forensische psychologie

19.01.2024 - 14:00
ING - Bondgenotenlaan 31, 3000 Leuven
50

Dhr. Eddy Trippas, forensisch psycholoog, is ons allen welbekend als één van de deskundigen die regelmatig door de (correctionele) rechtbank werd aangesteld om de geestelijke toestand van beklaagden te beoordelen.

In mei 2023 gaf dhr. Trippas ons reeds een inleiding tot de forensische psychologie en de toepassing ervan in de gerechtelijke procedure. Echter was het publiek unaniem de mening toegedaan dat er nog tal van onderwerpen te ontdekken vielen. Daarom hebben wij de eer om dhr. Trippas nogmaals uit te nodigen voor een vervolgopleiding op 19 januari 2024.

Tijdens deze opleiding zal dhr. Trippas specifiek aandacht besteden aan de risicotaxatie van verdachten.

De risicotaxatie wordt door de rechtbank aangewend als een belangrijke richtlijn in het kader van de straftoemeting. Daarnaast is de risicotaxatie essentieel in de beoordeling van een eventuele interneringsmaatregel. Kan volstaan worden met (probatie-)voorwaarden, is een effectieve bestraffing mogelijk aan de orde of gaat het dossier richting een internering?

U merkt al snel dat u met een grondig inzicht in deze materie voor uw cliënt het verschil kan maken in ieder dossier.

 

PRAKTISCH

Wanneer: vrijdag 19 januari 2024  - 14u tot 16u

Locatie: Zaal Jan Hertog, gelegen boven de ING-bank, Bondgenotenlaan 31, 3000 Leuven (stap de bank binnen, aan uw linkerkant is een glazen deur, waarachter u de trap naar boven kan nemen)

Prijs:

- 40 EUR voor leden van de Jonge Balie (word lid: https://www.balieleuven.be/conferentie-van-de-jonge-balie)

- 50 EUR voor niet-leden van de Jonge Balie

Te storten op rekening nr. BE71 6300 9813 5969 met de vermelding "vorming januari 2024 + naam"

U zal een certificaat van deelname ontvangen dat u kan indienen bij de OVB via het Privaat Luik voor 2 punten permanente vorming

Inschrijven via https://forms.gle/FSF7foRAyfgTJZiD6

Vragen? Mail naar permanentevormingleuven@gmail.com

Andere vormingen

ING - Bondgenotenlaan 31, 3000 Leuven
Na de eerste succesvolle organisatie op 2 december 2022 organiseert de Raad van de Orde, in samenwerking met de Leuvense familierechtbank, op 2 februari 2024 de tweede editie van de…
ING - Bondgenotenlaan 31, 3000 Leuven
Cliëntenonderzoek, waakzaamheidsverplichting, meldingsplicht. Wanneer deze termen u nog niet (voldoende) bekend in de oren klinken dan is deze opleiding een must.
ING - Bondgenotenlaan 31, 3000 Leuven
Het VIAS geeft u op 01.12.2023 inzicht in deze actuele topics.