Conferentie van de jonge balie

Conferentie van de Jonge Balie

Per gerechtelijk jaar wordt er een team van 10 advocaten verkozen welke onder leiding van hun voorzitter de Conferentie van de jonge balie Leuven vormt. Daarnaast wordt jaarlijks een verantwoordelijke voor de stagiairs verkozen.

De Conferentie organiseert activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie onder de Leuvense advocaten, alsook permanente vormingen.

Het bestuur voor het gerechtelijk jaar 2021-2022 bestaat uit volgende leden:

 • Sabine Brijs - voorzitter (sabine.brijs@advocaat.be)
 • Phaedra Tailleur - vice-voorzitter
 • Nona Derijk - secretaris
 • Charlotte Liesenborghs - communicatie
 • Alexander Meuwissen - penningmeester
 • Nicola Kerremans - bestuurslid
 • Gert-Jan Thijssen - bestuurslid
 • Charlotte Van Tigchelt - bestuurslid
 • Jana Allard - bestuurslid
 • Anneleen Willocx - bestuurslid
 • Lone Van Delm - verantwoordelijke stagiair(e)s (lone.van.delm@maxius.be)

Het bestuur staat ten dienste van u als advocaat van de Leuvense balie. 

U kan ons ook steeds bereiken via mail jongebalieleuven@hotmail.com

Volg ons op facebook en instagram!