Ga verder naar de inhoud

Conferentie van de Jonge Balie

Elk gerechtelijk jaar wordt er een team van 10 advocaten verkozen die onder leiding van hun voorzitter de Conferentie van de jonge balie Leuven vormen. Daarnaast wordt jaarlijks een verantwoordelijke voor de stagiairs verkozen.

De Conferentie organiseert activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie onder de Leuvense advocaten, alsook permanente vormingen.

Het bestuur voor het gerechtelijk jaar 2023-2024 bestaat uit volgende leden:

 • Jana Allard - voorzitter
 • Elise Sablon - vice-voorzitter
 • Nona Derijk - secretaris
 • Charlotte Liesenborghs - communicatie
 • Anneleen Willocx - penningmeester
 • Lone Van Delm - bestuurslid
 • Gert-Jan Thijssen - bestuurslid
 • Ine Leirs - bestuurslid
 • Jan-Pieter Everts - bestuurslid
 • Jasper Smeuninx - bestuurslid 
 • Robbe Verschoren - verantwoordelijke stagiair(e)s

Het bestuur staat ten dienste van u als advocaat van de Leuvense balie. 

U kan lid worden door uw jaarlijkse bijdrage te storten op rekeningnummer BE40 6300 9700 0463 met vermelding "lidgeld 2023-2024 + uw naam".

Als lid van de Jonge Balie geniet u van tal van voordelen en kortingen op onze activiteiten.

- 50,00 EUR tableau-advocaten

- 35,00 EUR advocaat-stagiairs

- 10,00 EUR eerstejaarstagiairs 

U kan ons ook steeds bereiken via mail jongebalieleuven@hotmail.com

Volg ons op Facebook en Instagram!