Conferentie van de jonge balie

Conferentie van de Jonge Balie

Per gerechtelijk jaar wordt er een team van 10 advocaten verkozen welke onder leiding van hun voorzitter de Conferentie van de jonge balie Leuven vormt. Daarnaast wordt jaarlijks een verantwoordelijke voor de stagiairs verkozen.

De Conferentie organiseert activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie onder de Leuvense advocaten, alsook permanente vormingen.

Het bestuur voor het gerechtelijk jaar 2022-2023 bestaat uit volgende leden:

 • Jana Allard - voorzitter (advocaat.allard@gmail.com)
 • Sabine Brijs - pro-voorzitter
 • Nona Derijk - secretaris
 • Charlotte Liesenborghs - communicatie
 • Anneleen Willocx - penningmeester
 • Charlotte Van Tigchelt - bestuurslid
 • Gert-Jan Thijssen - bestuurslid
 • Elise Sablon - bestuurslid
 • Jan-Pieter Everts - bestuurslid
 • Jasper Smeuninx - bestuurslid 
 • Lone Van Delm - verantwoordelijke stagiair(e)s (lone.van.delm@maxius.be)

Het bestuur staat ten dienste van u als advocaat van de Leuvense balie. 

U kan lid worden door uw jaarlijkse bijdrage te storten op rekeningnr. BE40 6300 9700 0463 met vermelding "lidgeld 2022-2023 + naam"

- 50,00 EUR tableau-advocaten

- 35,00 EUR advocaat-stagiairs

- 10,00 EUR eerstejaarstagiairs 

U kan ons ook steeds bereiken via mail jongebalieleuven@hotmail.com

Volg ons op facebook en instagram!