Conferentie van de jonge balie

Conferentie van de Jonge Balie

Per gerechtelijk jaar wordt er een team van 10 advocaten verkozen welke onder leiding van hun voorzitter de Conferentie van de jonge balie Leuven vormt. Daarnaast wordt jaarlijks een verantwoordelijke voor de stagiairs verkozen.

De Conferentie organiseert activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie onder de Leuvense advocaten, alsook permanente vormingen.

Het bestuur voor het gerechtelijk jaar 2019-2020 bestaat uit volgende leden:

 • Alexander Meuwissen - voorzitter (alexander.meuwissen@advocaat.be)
 • Sabine Brijs - vice voorzitter
 • Karlien Tossyn - secretaris
 • Louis Carlier - penningmeester
 • Elisabeth Claessens - communicatieverantwoordelijke
 • Céline Heinkens - pro voorzitter
 • Koen Schildermans - bestuurslid
 • Elise Bens - bestuurslid
 • Charlotte Liesenborghs - bestuurslid
 • Stijn Clerx - bestuurslid
 • Phaedra Tailleur - verantwoordelijke stagiair(e)s (phaedra.tailleur@telenet.be)

U kan ons ook steeds bereiken via mail jongebalieleuven@hotmail.com

Volg ons op facebook en instagram!

Bestuur JB 2017-2018