Ga verder naar de inhoud

Waarom een advocaat

Zowel in onze private als professionele omgeving worden we meer en meer geconfronteerd met juridische regels. In sommige situaties kan het zijn dat u door het bos de bomen niet meer ziet. Daar komt de advocaat tussen: uw gids door deze complexe omgeving.

Wat doet een advocaat

De advocaat is in eerste instantie een juridisch raadgever, de advocaat kan u dan ook helpen op vele vlakken.

Een eerste taak van de advocaat is om u te adviseren, de advocaat helpt u om vooraf de juridische risico’s in te schatten en valkuilen te vermijden. Het beste probleem is een vermeden probleem! 

Daarnaast kan de advocaat u begeleiden als u toch met een geschil wordt geconfronteerd. Hij kan in dialoog gaan met uw leverancier, met de overheid, met uw buur, met uw werkgever, … met het oog op een minnelijke regeling. Kortom, hij is de professioneel die u kan helpen het conflict op te lossen voordat het uit de hand loopt. 

Tenslotte zijn er situaties waarbij enkel de rechtbank of arbitrage of een andere vorm van geschillenbeslechting de enige optie is. De advocaat is dan opnieuw de meest geschikte persoon om uw belang voor de rechtbank te verdedigen.

Waarom samenwerken met een advocaat?

De advocaat is een professioneel die een lange opleiding heeft genoten en die ook verplicht is om zich elk jaar bij te scholen. Hij of zij moet zich bovendien houden aan een strikte deontologie, die de advocaat een bijzondere positie geeft en die hem specifieke verplichtingen oplegt, ook naar de cliënten toe.

Een van de belangrijkste regels hierbij is dat de advocaat in alles “onafhankelijk” moet zijn, dit wil zeggen: hij is aan niemand verantwoording verschuldigd behalve aan zijn cliënt en het enige belang dat hij verdedigt is het belang van zijn cliënt.

Bovendien valt wat er tussen de cliënt en advocaat besproken wordt onder een strikt beroepsgeheim en zal de advocaat nooit aan derden meedelen. De enige aan wie de advocaat wel verantwoording verschuldigd is, is de stafhouder. De taak van stafhouder is onder meer er strikt op toezien dat deze fundamentele regels worden gerespecteerd.

In de meeste rechtbanken geldt het pleitmonopolie, dit wil zeggen dat alleen een advocaat je mag verdedigen. Uiteraard heb je in de meeste gevallen ook het recht om jezelf te verdediging. Advocaten kiezen vaak hun 'voorkeurmateries', dit zijn rechtsmateries die de advocaat liever behandelt en waar hij meer vertrouwd mee is.

Hoeveel kost een advocaat?

Een advocaat is een professioneel en is dus (meestal) niet gratis. Er bestaan geen vaste regels of tarieven. Dit hoeft niet te verbazen, want het soort zaken die een advocaat voor u kan behandelen is zeer divers. Alleszins, is het belangrijk om over de wijze waarop de advocaat zijn diensten aanrekent, goede en duidelijke afspraken te maken en dit bij aanvang van het dossier. Aarzel dus niet om ernaar te vragen.

Weet ook dat de advocaat regelmatig voorschotten moet vragen. De advocaat zal u ook uitleggen welke bijkomende kosten er kunnen zijn, zoals onder meer de kosten van dagvaarding, een deskundige, of de rechtsplegingsvergoeding.

Soms worden de erelonen en de kosten van de advocaat betaald door derden, bijvoorbeeld door een verzekeringsmaatschappij. Het is uiteraard belangrijk om dit na te kijken samen met uw advocaat?

Tenslotte kan u in aanmerking komen voor gratis rechtsbijstand binnen het pro deo systeem. Meer informatie over gratis bijstand leest u hier.