Ga verder naar de inhoud

Over Balie Leuven

De Orde van advocaten te Leuven (kortweg de balie) is de beroepsvereniging die alle advocaten uit het gerechtelijk arrondissement Leuven verenigt en vertegenwoordigt. De Leuvense balie telt ongeveer 520 advocaten, die elk voor zich klaar staan om u op deskundige wijze bij te staan en een oplossing voor uw vraag of probleem uit te werken.
 

De Orde van advocaten maakt zelf deel uit van de Orde van de Vlaamse Balies. Samen staan zij in voor de professionele omkadering van de advocaten, ondermeer door de organisatie van de verplichte opleiding, het uitwerken van de (deontologische) reglementen en het toezicht hierop.

Hieronder vindt u meer informatie over de werking van de balie.

Het bestuur van de balie is in handen van de stafhouder en de 16 leden van de raad van de Orde.

De stafhouder

De stafhouder wordt verkozen door de advocaten van het arrondissement en bekleedt de functie voor een periode van twee jaar.

De stafhouder heeft onder meer de volgende taken :

 • vertegenwoordiging van de balie in binnen- en buitenland.
 • waarnemen van het dagelijks bestuur en beheer van de baliewerking.
 • bemiddeling en tussenkomst in geschillen tussen advocaten en cliënten, tussen advocaten en rechters, en tussen advocaten onderling.
 • de maandelijkse vergaderingen van de raad van de Orde organiseren.

De raad

De leden van de raad van de Orde worden jaarlijks verkozen door de advocaten van het arrondissement. De raad van de Orde heeft de volgende bevoegdheden:

 • reglementeren en organiseren van de balie;
 • controleert de verschillende commissies en het functioneren van het BJB;
 • het uitoefenen van de tuchtrechtelijke bevoegdheden na hiertoe gevat te zijn door de stafhouder.

Van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 is de stafhouder:

De heer Febian Aps
Gerechtsgebouw
F. Smoldersplein 5
3000 LEUVEN

Tel. : 016 21 45 47
E-mail : secretariaat@balieleuven.be

Leden van de raad van de Orde 2023-2024:

 • Mr Tim Op de Beeck, Pro-stafhouder
 • Mr Pascal Nelissen Grade, Vice-stafhouder
 • Mr Jan De Rieck, Penningmeester
 • Mr Carolien Van Acker, Secretaris
 • Mr Alexander Meuwissen
 • Mr Tina Van Aerschot
 • Mr. Sylvie Van Gastel
 • Mr Veerle Vanduffel
 • Mr Yoeri Deckers
 • Mr Patrick Zonderman
 • Mr Eva Vangoidsenhoven 
 • Mr Jacques De Ketelaere
 • Mr Els Van Erum
 • Mr Annelies Vervaeke
 • Mr Joke Decabooter
 • Mr Erik Vergauwen

 

Leden A.V. vd OVB 2022-2024

 • Stafhouder Febian Aps
 • Vice-stafhouder Pascal Nelissen Grade
 • Mr Veerle Vanduffel
 • Mr Johan Mommaerts

Gekozen lid afgevaardigd door de stagiairs van de balie Leuven voor de stagecommissie 2023-2024

 • Mr Robbe Verschoren

Het overzicht van de advocaten ingeschreven bij de Orde wordt het tableau van de Orde genoemd. Voor de stagiairs betreft dit de lijst van stagiairs.

tableau van advocaten

lijst van stagiairs

lijst van oud-stafhouders

Wat doet de Jonge Balie en hoe is het samengesteld?

Welke stappen moet u doorlopen vooraleer u mag gaan pleiten?

Niet tevreden over mijn advocaat. Wat  nu?

Zowel in onze private als professionele omgeving worden we meer en meer geconfronteerd met juridische regels. In sommige situaties kan het zijn dat u door het bos de bomen niet meer ziet. Daar komt…