Ga verder naar de inhoud

PV 30 juni 2023 - Recente ontwikkelingen in het seksueel strafrecht

30.06.2023 - 14:00
Bondgenotenlaan 31, 3000 Leuven
35

Prof. dr. Liesbet Stevens doceert seksueel strafrecht aan de KULeuven en is adjunct-directeur bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ze heeft een jarenlange ervaring met schrijven en spreken over seksisme, discriminatie, gelijkheid van vrouwen en mannen, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Recent verscheen van haar hand het boek ‘Hoe legaal te flirten?’. Seksueel geweld is een hot topic dat bij vele mensen, vrouwen én mannen, woede, verontwaardiging, angst en verwarring oproept. In deze lezing gaat professor Stevens in op seksueel grensoverschrijdend gedrag en de recente ontwikkelingen in het seksueel strafrecht. Ook de werking van het Leuven Zorgcentrum na Seksueel Geweld komt aan bod.

Programma

14u: aanvang vorming 
16u: einde vorming met mogelijkheid tot het stellen van vragen

Praktisch

De vorming gaat door in het de gebouwen van de ING op de Bondgenotenlaan 31 te Leuven (stap de bank binnen, aan uw linkerkant is een glazen deur, waarachter u de trap naar boven kan nemen). 


De inschrijvingsprijs bedraagt 35 euro voor niet-leden van de Conferentie van de Jonge Balie
en slechts 30 euro voor leden. U kan zich steeds lid maken van de Conferentie van de Jonge
Balie door uw jaarlijkse bijdrage te storten op rekeningnr. BE40 6300 9700 0463 met
vermelding "lidgeld 2022-2023 + naam"
(www.balieleuven.be/conferentie-van-de-jonge-balie).


Inschrijven kan via volgende link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepi0SUCt0Z9UT-WzuDAuAAxzHkatAp...


Na betaling en deelname zal u per e-mail een bewijs van deelname ontvangen dat u kan
indienen bij de OVB via het Privaat Luik voor 2 punten permanente vorming.


Voor alle vragen : permanentevormingleuven@gmail.com

Andere vormingen

ING - Bondgenotenlaan 31, 3000 Leuven
Tijdens de vorming zal mr. Sobrie een aantal belangrijke procedurele cassatie-arresten van het afgelopen jaar bespreken die relevant zijn voor de dagdagelijkse praktijk.
ING - Bondgenotenlaan 31, 3000 Leuven
Buitencontractuele aansprakelijkheid in een nieuw jasje
ING - Bondgenotenlaan 31, 3000 Leuven
Shooting stars, doxing en deepnudes … Recente cyberfenomenen in het licht van materieel en procedureel strafrecht