Ga verder naar de inhoud

Niet tevreden over mijn advocaat. Wat nu?

Indien u niet tevreden bent over uw advocaat, kan u op verschillende manieren reageren.

Vooreerst is het natuurlijk evident dat u uw bezorgdheid voorlegt aan uw advocaat zelf. Een goed gesprek kan veel oplossen en alleszins kunnen er op deze wijze (nieuwe en) duidelijke afspraken worden gemaakt

Brengt dit geen soelaas dan kan u terecht bij de stafhouder van de balie. De stafhouder zal de betrokken advocaat contacteren en trachten een oplossing te vinden. De stafhouder is ook diegene die een tuchtprocedure tegen een advocaat kan opstarten.

Specifiek voor geschillen omtrent de erelonen, kan u steeds terecht bij de commissie bemiddeling. Er wordt dan een bemiddelaar aangeduid, die zal trachten een overeenkomst te uit te werken die een einde stelt aan dergelijke betwisting, waardoor een procedure word vermeden.

De Orde van de Vlaamse balies heeft tenslotte een eigen ombudsdient voor geschillen tussen consumenten en advocaten. Meer info vindt u op www.ligeca.be.