Waarom samenwerken met een advocaat?

Waarom samenwerken met een advocaat?

De advocaat is een professioneel die een lange opleiding heeft genoten en die ook verplicht is om zich elk jaar bij te scholen. Hij of zij moet zich bovendien houden aan een strikte deontologie, die de advocaat een bijzondere positie geeft en die hem specifieke verplichtingen oplegt, ook naar de cliënten toe.

Een van de belangrijkste regels hierbij is dat de advocaat in alles “onafhankelijk” moet zijn, dit wil zeggen: hij is aan niemand verantwoording verschuldigd behalve aan zijn cliënt en het enige belang dat hij verdedigt is het belang van zijn cliënt.

Bovendien valt wat er tussen de cliënt en advocaat besproken wordt onder een strikt beroepsgeheim en zal de advocaat nooit aan derden meedelen. De enige aan wie de advocaat wel verantwoording verschuldigd is, is de stafhouder. De taak van stafhouder is onder meer er strikt op toezien dat deze fundamentele regels worden gerespecteerd.