Reglementen en verzekeringen

Reglementen en verzekeringen

Reglement van de Orde van advocaten te Leuven - Codex deontologie voor advocaten 

Collectieve Verzekeringspolissen (let op: verifieer steeds bij de makelaar naar de meest actuele versie van de polis)

 

Verzekeringspolissen factultatief (let op: deze polissen zijn individueel af te sluiten en te betalen en zijn dus niet vervat in de collectieve polis)


 

Protocollen rechtbanken te Leuven

Organisatie van de bijstand van een advocaat naar aanleiding van het verhoor van een gearresteerde meerderiarige verdachte bij de onderzoeksrechter in het gerechtelijk arrondissement Leuven- concrete werkwijze - PDF (271 KB) 
 

Checklisten voor procedures bij de rechtbanken te LeuvenUniverseel aanwezigheidsattest pro-deo

Protocollen hof van beroep Brussel

Dienstregeling hof van beroep Brussel gerechtelijk jaar 2021-2022

Familierechtbank Brussel

Protocol arbeidsrechtbank Brussel

Protocol met betrekking tot de verzekeraars rechtsbijstand