Reglementen en verzekeringen

Reglementen en verzekeringen

Reglement van de Orde van advocaten te Leuven - Codex deontologie voor advocaten

  

Collectieve Verzekeringspolissen (let op: verifieer steeds bij de makelaar naar de meest actuele versie van de polis)

 

 

Verzekeringspolissen factultatief (let op: deze polissen zijn individueel af te sluiten en te betalen en zijn dus niet vervat in de collectieve polis)

 


 

Protocollen en dienstregelingen rechtbanken te Leuven

 

Organisatie van de bijstand van een advocaat naar aanleiding van het verhoor van een gearresteerde meerderiarige verdachte bij de onderzoeksrechter in het gerechtelijk arrondissement Leuven- concrete werkwijze - PDF (271 KB) 

overzicht vakantiezittingen 2023 ondernemingsrechtbank Leuven.pdfoverzicht vakantiezittingen 2023 ondernemingsrechtbank Leuven.pdf


 

Checklisten voor procedures bij de rechtbanken te Leuven

  

Universeel aanwezigheidsattest pro-deo

 

 

Protocollen hof van beroep Brussel

 

 

Dienstregeling hof van beroep Brussel gerechtelijk jaar 2022-2023

 

 

Familierechtbank Brussel

 

 

Dienstregeling en protocol arbeidshof Brussel

 

 

 

Protocol met betrekking tot de verzekeraars rechtsbijstand