Reglementen

Reglementen

Reglement van de Orde van advocaten te Leuven - Reglement Precura -  Codex deontologie voor advocaten

 

Protocollen rechtbanken te Leuven

Checklisten voor procedures bij de rechtbanken te Leuven


 

Universeel aanwezigheidsattest pro-deo

Protocollen hof van beroep Brussel

Dienstregeling hof van beroep Brussel gerechtelijk jaar 2018-2019

Familierechtbank Brussel

Protocol arbeidsrechtbank Brussel

Protocol met betrekking tot de verzekeraars rechtsbijstand