Rechtbanken en griffies

Rechtbanken en griffies

  1. Gevestigd in het gerechtsgebouw te Leuven

Gerechtsgebouw Leuven

Hoofdingang :  F. Smoldersplein 5, 3000 LEUVEN 
Zij-ingang : Vaartstraat 3, 3000 LEUVEN 
Centraal telefoonnummer : 016 21 41 11

Burgerlijke griffie

Lokaal 84: Hoofdingang, tweede verdieping 
Tel. : 016 21 40 58 
Fax : 016 21 40 75

Familierechtbank

Lokaal 100: Hoofdingang, tweede verdieping
Tel. : 016 21 40 69
Fax : 016 21 40 81

Jeugdrechtbank

Lokaal 100: Hoofdingang, tweede verdieping
Tel. : 016 21 40 97 
Fax : 016 21 40 94

Correctionele Rechtbank

Lokaal 48, hoofdingang, eerste verdieping
Tel. : 016 21 40 11 
Fax : 016 21 40 29

Raadkamer

Lokaal 130, hoofdingang, derde verdieping
Tel. : 016 21 45 03
Fax : 016 21 40 46

Politierechtbank

Lokaal 6: hoofdingang, gelijkvloers
E-mail : griffiepolitierechtbankLeuven@just.fgov.be

Burgerlijke zaken:
Tel.: 016 21 47 05
Fax.: 016 21 47 19

Strafzaken:
Tel.: 016 21 46 96
Fax.: 016 21 47 19

Parket van de Procureur des Konings (Correctioneel en politie)

Lokaal 62: hoofdingang, eerste verdieping
Tel: 016 21 42 60
Fax.: 016 21 42 81

Ondernemingsrechtbank

Lokaal B110: Zij-ingang, eerste verdieping
Tel.: 016 21 46 44

Handelsregister

Lokaal B027: Zij-ingang, gelijkvloers
Tel.: 016 21 46 64
Fax.: 016 21 47 95
Enkel tussen 9.00 uur en 12.00 uur

Arbeidsrechtbank

Lokaal B201: Zij-ingang, eerste verdieping
Tel.: 016 21 46 70

Arbeidsauditoraat

Lokaal B401: Zij-ingang, vierde verdieping

Burgerlijke zaken:
Tel: 016 21 46 04
Fax.: 016 21 46 14

Strafzaken:
Tel.: 016 21 46 09   of 016 21 46 08
Fax.: 016 21 46 14
 

 

  1. De vredegerechten

Leuven 1-2-3

Vaartstraat 24, 3000 Leuven
Tel: 016 21 48 20 of 016 21 48 32
E-mail: vred.leuven1-2-3@just.fgov.be

Aarschot

Begijnhof 29, 3200 Aarschot
Tel: 016 55 01 41
E-mail: vred.aarschot@just.fgov.be

Diest

Koning Albertstraat 12, 3290 Diest
Tel.: 013 31 16 26
E-mail: vred.diest@just.fgov.be

Haacht

Remi Van de Sandelaan 3, 3150 Haacht
Tel.: 016 60 12 75
E-mail: vred.haacht@just.fgov.be

Zoutleeuw

Sint-Truidensesteenweg 1B, 3440 Zoutleeuw
Tel.: 011 58 69 90
E-mail: vred.zoutleeuw@just.fgov.be
Enkel open tussen 13.30 ur en 16.30 u

    
Tienen

Goossensvest 15, 3300 Tienen
Tel.: 016 81 40 58
Fax.: 016 82 09 38
E-mail: vred.tienen@just.fgov.be