Permanente vorming

Permanente vorming

 

Permanente Vorming van 2 februari 2018

       DEONTOLOGIE: Confrater Dirk LINDEMANS, Voorzitter van de Tuchtraad        

                                                           

 

Permanente Vorming van 11 januari 2018

COMISSIE JEUGD: DRUGS EN MINDERJARIGEN

 

Permanente Vorming van 15 december 2017

HET NIEUWE ONTEIGENINGSDECREET

 

 

Velen trekken hun neus al op en denken dit is een ver van mijn bed show.

Weet U dat de federale wetten i.v.m. onteigening dateren van de 19e eeuw.

Tijd dus voor een update, waaraan de Vlaamse regering heeft verholpen door het Decreet van 24 februari 2017.

Welke moeilijkheden ondervindt men niet bij onteigeningen (zie maar bvb. het nationaal voetbalstadion Brussel, …).

Te volgen procedure, tijdsverloop en wat nog meer.

Professor Emeritus Marc BOES, thans confrater aan de Balie Limburg en specialist inzake administratief recht, ruimtelijke ordening, zal ons dan ook wegwijs maken in het nieuwe Decreet.

Tal van vagen die onze eminente spreker zeker zal beantwoorden.

Tot waar strekt de bevoegdheid van de Vlaamse regering ?

Wie kan onteigenen ?

Hoe moet men de procedure aanvatten ? Welke zijn de noodzakelijke stappen ?

Over welke tijdsduur (tijdsbalk) spreekt men ?

Zijn er beroepsmogelijkheden ? En bij wie ?

U bent dan ook van harte welkom:

  • Plaats: Assisenzaal Leuven.
  • Datum: 15 december 2017 om 14.00u.
  • Inschrijven: online via privaat luik.
  • Prijs: € 10,00.
  • Punten: 3 juridische punten zijn toegekend door de OVB.

Jacques De Ketelaere

Voorzitter 

 

Permanente Vorming van 11 december 2017

De vergelding voorbij ? Een ontwerp van nieuw strafwetboek

LUNCHEN MET JUSTITIE

Deze  themalunch gaat door van 12.15 u tot 14.00 u in de Faculteit Rechtsgeleerdheid – DV3-01.25 (De Nieuwe Valk), Tiensestraat 41 – 3000 Leuven
Deelnemers hoeven vooraf niet te verwittigen. Deze vorming is gratis. Twee juridische punten worden aangevraagd. 

Sprekers:

Dr. Jeroen De Herdt, Referendaris bij het Hof van Cassatie & postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen
Mevr. Elli Gilbert, assistente Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven  Dhr. Stefan De Moor, Raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen

Na anderhalve eeuw is het Belgische Strafwetboek aan herziening toe. Daartoe werd een Commissie voor de Hervorming van het Strafrecht opgericht. Die heeft eerder dit jaar een ‘voorstel van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek’ neergelegd. Hierin worden de grote oriëntaties verduidelijkt, die de grondslag dienen te vormen voor het strafrechtelijk sanctioneren in de 21ste eeuw. In deze themalunch zijn we vooral geïnteresseerd in de wijze waarop in een hedendaagse samenleving strafbaar gedrag gedefinieerd wordt en in de opvattingen over het doel en de functie van de straf. Welke zijn dan de belangrijke waarden en principes die strafrechtelijke en maatschappelijke actoren in de toekomst voor ogen moeten houden? Is dit ontwerp inderdaad een ‘hoopvol orgelpunt in de moderne geschiedenis van het Belgisch strafrecht’ (aldus de minister van Justitie)?

Tijdens de themalunch zal Dr. De Herdt vanuit zijn bijdrage aan de Commissie het ontwerp van nieuw strafwetboek toelichten, waarna Mevr. Gilbert en Dhr. De Moor zullen reflecteren over respectievelijk maatschappelijke opties en de betekenis ervan voor de rechtspraktijk.

 

Permanente Vorming van 23 november 2017

ALTERNATIEVE STRAFFEN EN ANDERE MINDER GEKENDE SANCTIES

IN HET VERKEER, SAMEN MET ENKELE UPDATES IN HET VERKEERSRECHT

Er gaat geen week, geen dag voorbij, waarbij wij worden geconfronteerd met het nieuws dat er zware verkeersmisdrijven werden gepleegd.

Ondanks de diverse sensibiliseringscampagnes, blijven heel wat autobestuurders hardleers.

De zittingen van de Politierechtbanken staan bol van vervolgingen wegens overdreven snelheid, alcoholintoxicatie, dronkenschap, drugs, vluchtmisdrijf, enz.

Instellingen zoals het BIVV (thans VIAS INSTITUTE) proberen zoveel als mogelijk de burger te sensibiliseren en bewust te maken van de gevolgen, die zware verkeersinbreuken kunnen hebben.

VIAS INSTITUTE (Mevr. MARDAGA Nele en Mevr. POLL Anneleen) wenst alternatieve gedragsmaatregelen te komen voorstellen, die de autobestuurders ertoe moeten aanzetten zich een andere stijl aan te meten.

Mevrouw K. STINCKENS, Politierechter en Ondervoorzitter van de Vrederechters en Rechters in de Politierechtbank, zal hierbij de laatste ontwikkelingen in de verkeerswetgeving toelichten, zoals o.m. het verstek en het verzet, de autonome probatie, elektronisch toezicht, het nieuw artikel 38 §7 van de Verkeerswet en het bevel tot betalen.

Uiteraard zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Deze permanente vorming is een aanrader en uiterst geschikt voor de jonge stagiairs, die zopas tot de Balie zijn toegetreden.

  • Plaats: Assisenzaal Leuven.
  • Datum: donderdag 23.11.2017 om 14.00u.
  • Inschrijven: online via privaat luik van de OVB.
  • Prijs: € 10,00.
  • Punten: 3 juridische punten zijn toegekend door de OVB.

Jacques De Ketelaere

Voorzitter 

 

Schrijf nu in