Over ons

Over ons

De Orde van advocaten te Leuven (kortweg de balie) is de beroepsvereniging die alle advocaten uit het gerechtelijk arrondissement Leuven verenigt en vertegenwoordigt. De Leuvense balie telt ongeveer 520 advocaten, die elk voor zich klaar staan om u op deskundige wijze bij te staan en een oplossing voor uw vraag of probleem uit te werken.

De Orde van advocaten maakt zelf deel uit van de Orde van de Vlaamse Balies. Samen staan zij in voor de professionele omkadering van de advocaten, ondermeer door de organisatie van de verplichte opleiding, het uitwerken van de (deontologische) reglementen en het toezicht hierop.

Hieronder vindt u meer informatie over de werking van de balie.

Huis van de Advocaat