Organisatie van de balie

Organisatie van de balie

De stafhouder en de raad

Het bestuur van de balie is in handen van de stafhouder en de 16 leden van de raad van de Orde.

 1. De stafhouder

De stafhouder wordt verkozen door de advocaten van het arrondissement en bekleedt de functie voor een periode van twee jaar.

De stafhouder heeft onder meer de volgende taken :

 • vertegenwoordiging van de balie in binnen- en buitenland.
 • waarnemen van het dagelijks bestuur en beheer van de baliewerking.
 • bemiddeling en tussenkomst in geschillen tussen advocaten en cliënten, tussen advocaten en rechters, en tussen advocaten onderling.
 • de maandelijkse vergaderingen van de raad van de Orde organiseren.

Van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2020 is de stafhouder:

De heer Erwin GOFFIN
Gerechtsgebouw
F. Smoldersplein 5
3000 LEUVEN

Tel. : 016 21 45 47
Fax : 016 22 14 92
E-mail : secretariaat@balieleuven.be

 1. De raad van de Orde

De leden van de raad van de Orde worden jaarlijks verkozen door de advocaten van het arrondissement. De raad van de Orde heeft de volgende bevoegdheden:

 • reglementeren en organiseren van de balie;
 • controleert de verschillende commissies en het functioneren van het BJB;
 • het uitoefenen van de tuchtrechtelijke bevoegdheden na hiertoe gevat te zijn door de stafhouder.

Leden van de raad van de Orde :

 • Mr. Erwin Goffin, Stafhouder
 • Mr. Jan De Rieck, Pro-stafhouder
 • Mr. Veerle Vanduffel, Vice-stafhouder
 • Mr. Liesbet Vermassen, Penningmeester
 • Mr. Tim Op De Beeck, Secretaris
 • Mr. Febian Aps
 • Mr. Hilde Derde
 • Mr. Gunter Fransis
 • Mr. Bénédicte Jacobs
 • Mr. Johan Mommaerts
 • Mr. Pascal Nelissen Grade
 • Mr. Yoeri Deckers
 • Mr. Tina Van Aerschot
 • Mr. Eva Vangoidsenhoven
 • Mr. Elien Van Kerckhoven
 • Mr. Evelien Vanlaer
 • Mr. Annelies Vervaecke


Verkozen leden A.V. vd OVB 2018-2020

 • Mr. Johan Mommaerts
 • Mr. Jan De Rieck
 • Mr. Eva Vangoidsenhoven

Gekozen lid afgevaardigd door de stagiairs van de balie Leuven voor de stagecommissie 2018-2019

 • Mr. Sabine Brijs

  Leden van de raad van de orde 2018-2019 (Mr. Bénédicte Jacobs ontbreekt)

 

 

 

 1. De medewerkers

Ons gedreven team van het secretariaat onthaalt u graag met de glimlach.

Secretariaat Balie Leuven  

 1. Commissies

Het Bureau:
Erwin Goffin (stafhouder), Jan De Rieck (prostafhouder), Veerle Vanduffel (vicestafhouder) en Liesbet Vermassen (penningmeester)

Secretaris:
Tim Op de Beeck

Penningmeester:
Liesbet Vermassen

Bureau Juridische Bijstand en Salduz:
Tina Van Aerschot (voorzitter), Tim Op de Beeck, Veerle Vanduffel, Elien Van Kerckhoven (en Veerle Borremans, Carla Casseau, Christina Van Casteren, Elke Geysen, Johan Vanstipelen, Sylie Vangastel, Ann Coun en Els Moyens, geen leden van de raad)

Commissie Juridische Bijstand:
Eva Vangoidsenhoven (voorzitter), Gunter Fransis, Ann Coun, Christina Van Casteren

Commissie communicatie:
Jan De Rieck (voorzitter), Elien Van Kerckhoven, Gunter Fransis, Evelien Vanlaer

Commissie stage:
 Annelies Vervaecke (voorzitter), afgevaardigde BJB + afgevaardigde stagiairs (Sabine Brijs)

Commissie beroepsopleiding:

Febian Aps (voorzitter), Tim Op De Beeck, Evelien Vanlaer

Commissie geschillen inzake erelonen: 
Pascal Nelissen Grade (voorzitter) en alle leden van de raad

Commissie permanente vorming:
Extern adviseur: Jacques de Ketelaere (voorzitter), Verbindingspersoon Raad-Conferentie: Febian Aps

Commissie controle en nazicht rekening derden / witwas:
Hilde Derde (voorzitter), Bénédicte Jacobs, Gunter Fransis, Liesbet Vermassen, Yoeri Deckers, Evelien Vanlaer, Patrick Zonderman

Commissie deontologie en tucht: 
Erwin Goffin, Jan De Rieck, Johan Mommaerts, Pascal Nelissen Grade, Veerle Vanduffel

Commissie verzekeringen en sociale voorzieningen:
Yoeri Deckers (voorzitter), Evelien Vanlaer, Patrick Zonderman

Sociale commissie:
Eva Vangoidsenhoven, Veerle Vanduffel, Annelies Vervaecke of eenieder van de raad die aangewezen lijkt in een concrete situatie.

Commissie statuten:
Johan Mommaerts, Gunter Fransis

Adviezencommissie:
Johan Mommaerts (voorzitter), Hilde Derde, Bénédicte Jacobs, Eva Vangoidsenhoven, Evelien Vanlaer

Commissie internationale betrekkingen:
Tim Op de Beeck, Annelies Vervaecke

Commissie Public Realations en Protocol:
Annelies Vervaecke (voorzitter), Bénédicte Jacobs