Organisatie van de balie

Organisatie van de balie

De stafhouder en de raad

Het bestuur van de balie is in handen van de stafhouder en de 16 leden van de raad van de Orde.

 1. De stafhouder

De stafhouder wordt verkozen door de advocaten van het arrondissement en bekleedt de functie voor een periode van twee jaar.

De stafhouder heeft onder meer de volgende taken :

 • vertegenwoordiging van de balie in binnen- en buitenland.
 • waarnemen van het dagelijks bestuur en beheer van de baliewerking.
 • bemiddeling en tussenkomst in geschillen tussen advocaten en cliënten, tussen advocaten en rechters, en tussen advocaten onderling.
 • de maandelijkse vergaderingen van de raad van de Orde organiseren.

Van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2022 is de stafhouder:

De heer Tim Op de Beeck
Gerechtsgebouw
F. Smoldersplein 5
3000 LEUVEN

Tel. : 016 21 45 47
Fax : 016 22 14 92
E-mail : secretariaat@balieleuven.be

 1. De raad van de Orde

De leden van de raad van de Orde worden jaarlijks verkozen door de advocaten van het arrondissement. De raad van de Orde heeft de volgende bevoegdheden:

 • reglementeren en organiseren van de balie;
 • controleert de verschillende commissies en het functioneren van het BJB;
 • het uitoefenen van de tuchtrechtelijke bevoegdheden na hiertoe gevat te zijn door de stafhouder.

Leden van de raad van de Orde 2021-2022:

 • Mr Tim Op de Beeck, Stafhouder
 • Mr Erwin Goffin, Pro-stafhouder
 • Mr Febian Aps, Vice-stafhouder
 • Mr Liesbet Vermassen, Penningmeester
 • Mr Carolien Van Acker, Secretaris
 • Mr Veerle Vanduffel
 • Mr Tina Van Aerschot
 • Mr Jan De Rieck
 • Mr Els Van Erum
 • Mr Patrick Zonderman
 • Mr Yoeri Deckers
 • Mr Hanne Vanhoof
 • Mr Eva Vangoidsenhoven
 • Mr Jacques De Ketelaere
 • Mr Annelies Vervaeke
 • Mr Joke Decabooter
 • Mr Alexander Meuwissen

Leden A.V. vd OVB 2020-2022

 • Stafhouder Tim Op de Beeck
 • Vice-stafhouder Febian Aps
 • Mr Erwin Goffin
 • Mr Veerle Vanduffel

Gekozen lid afgevaardigd door de stagiairs van de balie Leuven voor de stagecommissie 2021-2022

 • Mr Lone Van Delm
   

 

 1. De medewerkers

Ons gedreven team van het secretariaat onthaalt u graag met de glimlach.

 

 1.