Organisatie van de balie

Organisatie van de balie

De stafhouder en de raad

Het bestuur van de balie is in handen van de stafhouder en de 16 leden van de raad van de Orde.

 1. De stafhouder

De stafhouder wordt verkozen door de advocaten van het arrondissement en bekleedt de functie voor een periode van twee jaar.

De stafhouder heeft onder meer de volgende taken :

 • vertegenwoordiging van de balie in binnen- en buitenland.
 • waarnemen van het dagelijks bestuur en beheer van de baliewerking.
 • bemiddeling en tussenkomst in geschillen tussen advocaten en cliënten, tussen advocaten en rechters, en tussen advocaten onderling.
 • de maandelijkse vergaderingen van de raad van de Orde organiseren.

Van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2020 is de stafhouder:

De heer Erwin GOFFIN
Gerechtsgebouw
F. Smoldersplein 5
3000 LEUVEN

Tel. : 016 21 45 47
Fax : 016 22 14 92
E-mail : secretariaat@balieleuven.be

 1. De raad van de Orde

De leden van de raad van de Orde worden jaarlijks verkozen door de advocaten van het arrondissement. De raad van de Orde heeft de volgende bevoegdheden:

 • reglementeren en organiseren van de balie;
 • controleert de verschillende commissies en het functioneren van het BJB;
 • het uitoefenen van de tuchtrechtelijke bevoegdheden na hiertoe gevat te zijn door de stafhouder.

Leden van de raad van de Orde :

 • Mr. Erwin Goffin, Stafhouder
 • Mr. Jan De Rieck, Pro-stafhouder
 • Mr. Veerle Vanduffel, Vice-stafhouder
 • Mr. Liesbet Vermassen, Penningmeester
 • Mr. Tim Op De Beeck, Secretaris
 • Mr. Febian Aps
 • Mr. Gunter Fransis
 • Mr. Mr. Johan Mommaerts
 • Mr. Pascal Nelissen Grade
 • Mr. Yoeri Deckers
 • Mr. Tina Van Aerschot
 • Mr. Eva Vangoidsenhoven
 • Mr. Elien Van Kerckhoven
 • Mr. Carolien Vanacker
 • Mr. Annelies Vervaecke
 • Mr. Veerle Borremans
 • Mr. Patrick Zonderman


Verkozen leden A.V. vd OVB 2018-2020

 • Mr. Johan Mommaerts
 • Mr. Jan De Rieck
 • Mr. Eva Vangoidsenhoven

Gekozen lid afgevaardigd door de stagiairs van de balie Leuven voor de stagecommissie 2018-2019

 • Mr. Phaedra Tailleur

  Leden van de raad van de orde 2019-2020

 

 1. De medewerkers

Ons gedreven team van het secretariaat onthaalt u graag met de glimlach.

 

 1. Commissies

Het Bureau:
Erwin Goffin (stafhouder), Jan De Rieck (prostafhouder), Veerle Vanduffel (vicestafhouder) en Liesbet Vermassen (penningmeester)

Secretaris:
Tim Op de Beeck

Penningmeester:
Liesbet Vermassen

Bureau Juridische Bijstand en Salduz:
Tina Van Aerschot (voorzitter), Tim Op de Beeck, Veerle Vanduffel, Elien Van Kerckhoven, Veerle Borremans (en Carla Casseau, Christina Van Casteren, Elke Geysen, Johan Vanstipelen, Sylie Vangastel, Ann Coun en Els Moyens, geen leden van de raad)

Commissie Juridische Bijstand:
Eva Vangoidsenhoven (voorzitter), Caroline Vanacker, Veerle Borremans (en Ann Coun, Hilde Melotte, Sylvie Van Gastel geen leden van de raad)

Commissie communicatie:
Jan De Rieck (voorzitter), Elien Van Kerckhoven, Gunter Fransis, Evelien Vanlaer, Carolien Vanacker, Johan Mommaerts +externe leden van werkgroep marketting

Commissie stage:
 Annelies Vervaecke (voorzitter), afgevaardigde BJB + afgevaardigde stagiairs

Commissie beroepsopleiding:

Febian Aps (voorzitter), Tim Op De Beeck

Commissie geschillen inzake erelonen: 
Pascal Nelissen Grade (voorzitter) en alle leden van de raad

Commissie permanente vorming:
Veerle Borremans, Carolien Vanacker voor het nazicht van de punten, verbindingspersoon Raad-Conferentie: Febian Aps

Commissie controle en nazicht rekening derden / witwas:
Gunter Fransis (voorzitter), Patrick Zonderman, Liesbet Vermassen, Yoeri Deckers, Carolien Vanacker

Commissie deontologie en tucht: 
Erwin Goffin, Jan De Rieck, Johan Mommaerts, Veerle Vanduffel

Commissie verzekeringen en sociale voorzieningen:
Yoeri Deckers (voorzitter), Patrick Zonderman

Sociale commissie:
Eva Vangoidsenhoven, Veerle Vanduffel, Annelies Vervaecke of eenieder van de raad die aangewezen lijkt in een concrete situatie.

Commissie statuten:
Johan Mommaerts, Gunter Fransis

Adviezencommissie:
Patrick Zonderman (voorzitter),  Eva Vangoidsenhoven of eenieder van de raad die aangewezen lijkt in een concrete situatie.

Commissie internationale betrekkingen:
Tim Op de Beeck, Annelies Vervaecke