Organisatie van de balie

Organisatie van de balie

De stafhouder en de raad

Het bestuur van de balie is in handen van de stafhouder en de 16 leden van de raad van de Orde.

 1. De stafhouder

Jan De Rieck De stafhouder wordt verkozen door de advocaten van het arrondissement en bekleedt de functie voor een periode van twee jaar.

De stafhouder heeft onder meer de volgende taken :

 • vertegenwoordiging van de balie in binnen- en buitenland.
 • waarnemen van het dagelijks bestuur en beheer van de baliewerking.
 • bemiddeling en tussenkomst in geschillen tussen advocaten en cliënten, tussen advocaten en rechters, en tussen advocaten onderling.
 • de maandelijkse vergaderingen van de raad van de Orde organiseren.

Van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 is de stafhouder:

De heer Jan DE RIECK
Gerechtsgebouw
F. Smoldersplein 5
3000 LEUVEN

Tel. : 016 21 45 47
Fax : 016 22 14 92
E-mail : secretariaat@balieleuven.be

 1. De raad van de Orde

De leden van de raad van de Orde worden jaarlijks verkozen door de advocaten van het arrondissement. De raad van de Orde heeft de volgende bevoegdheden:

 • reglementeren en organiseren van de balie;
 • controleert de verschillende commissies en het functioneren van het BJB;
 • het uitoefenen van de tuchtrechtelijke bevoegdheden na hiertoe gevat te zijn door de stafhouder.

Leden van de raad van de Orde :

 • Mr. Jan De Rieck, Stafhouder
 • Mr. Erwin Goffin, Vice-stafhouder
 • Mr. Eric Halsband, Pro-stafhouder
 • Mr. Johan Mommaerts
 • Mr. Tim Op De Beeck
 • Mr. Febian Aps
 • Mr. Karine Tobback
 • Mr. Gunther Fransis
 • Mr. Ann Coun
 • Mr. Katlijn Pollaris
 • Mr. Tina Van Aerschot
 • Mr. Liesbet Vermassen
 • Mr. Patrick Zonderman
 • Mr. Eva Vangoidsenhoven
 • Mr. Klara Helsen
 • Mr. Jacques De Ketelaere
 • Mr. Ferahi Akel 

Verkozen leden A.V. vd OVB 2016-2018

 • Mr. Johan Mommaerts
 • Mr. Hilde Melotte
 • Mr. Eric Halsband

Gekozen lid afgevaardigd door de stagiairs van de balie Leuven voor de stagecommissie 2017-2018

 • Mr. Carlier

Portret Balie Leuven

 1. De medewerkers

Ons gedreven team van het secretariaat onthaalt u graag met de glimlach.

Secretariaat Balie Leuven  

 1. Commissies

Het Bureau:
Jan De Rieck (stafhouder), Eric Halsband (prostafhouder), Erwin Goffin (vicestafhouder) en Karine Tobback (penningmeester)

Secretaris:
Tim Op de Beeck

Penningmeester:
Karine Tobback

Bureau Juridische Bijstand en Salduz:
Tina Van Aerschot (voorzitter), Tim Op de Beeck, Ann Coun (en diverse medewerkers, geen lid van de raad)

Commissie Juridische Bijstand:
Eva Vangoidsenhoven (voorzitter), Gunther Fransis, Ferahi Akel, Christina Van Casteren

Commissie communicatie:
Liesbet Vermassen (voorzitter), Patrick Zonderman, Klara Helsen, Gunther Fransis, Marijke Goegebuer, Laurens Storms

Commissie stage en beroepsopleiding:
Febian Aps (voorzitter onderdeel beroepsopleiding), Ferahi Akel (voorzitter onderdeel stage), Katlijn Pollaris, Louis Carlier en Ann Coun als lid aangeduid door het BJB

Commissie geschillen inzake erelonen: 
Ann Coun (voorzitter), Patrick Zonderman, Tim Op de Beeck, Ferahi Akel en alle leden van de raad

Commissie permanente vorming:
Jacques de Ketelaere (voorzitter), Febian Aps, Klara Helsen, Katlijn Pollaris

Commissie controle en nazicht rekening derden / witwas:
Patrick Zonderman (voorzitter), Febian Aps, Karine Tobback

Commissie deontologie: 
Johan Mommaerts (voorzitter), Eric Halsband, Erwin Goffin

Commissie Advocaat in de School:
Ferahi Akel (voorzitter), Hilde Melotte

Commissie verzekeringen en sociale voorzieningen:
Patrick Zonderman (voorzitter), Jacques De Ketelaere, Katlijn Pollaris, Gunther Fransis

Commissie Tucht:
Jan De Rieck, Johan Mommaerts, Eric Halsband, Erwin Goffin

Sociale commissie:
Ann Coun, Jacques De Ketelaere, Eva Vangoidsenhoven, Klara Helsen of eenieder van de raad die aangewezen lijkt in een concrete situatie.

Commissie statuten:
Johan Mommaerts, Tim Op de Beeck

Adviezencommissie:
Tim Op de Beeck, Johan Mommaerts, Patrick Zonderman, Jacques De Ketelaere, Eva Vangoidsenhoven

Overleg balie – magistratuur:
Jan De Rieck, Eric Halsband

Commissie Protocol:
Patrick Zonderman, Liesbet Vermassen, Jacques De Ketelaere