Organisatie van de balie

Organisatie van de balie

De stafhouder en de raad

Het bestuur van de balie is in handen van de stafhouder en de 16 leden van de raad van de Orde.

 1. De stafhouder

De stafhouder wordt verkozen door de advocaten van het arrondissement en bekleedt de functie voor een periode van twee jaar.

De stafhouder heeft onder meer de volgende taken :

 • vertegenwoordiging van de balie in binnen- en buitenland.
 • waarnemen van het dagelijks bestuur en beheer van de baliewerking.
 • bemiddeling en tussenkomst in geschillen tussen advocaten en cliënten, tussen advocaten en rechters, en tussen advocaten onderling.
 • de maandelijkse vergaderingen van de raad van de Orde organiseren.

Van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2024 is de stafhouder:

De heer Febian Aps
Gerechtsgebouw
F. Smoldersplein 5
3000 LEUVEN

Tel. : 016 21 45 47
Fax : 016 22 14 92
E-mail : secretariaat@balieleuven.be

 1. De raad van de Orde

De leden van de raad van de Orde worden jaarlijks verkozen door de advocaten van het arrondissement. De raad van de Orde heeft de volgende bevoegdheden:

 • reglementeren en organiseren van de balie;
 • controleert de verschillende commissies en het functioneren van het BJB;
 • het uitoefenen van de tuchtrechtelijke bevoegdheden na hiertoe gevat te zijn door de stafhouder.

Leden van de raad van de Orde 2022-2023:

 • Mr Tim Op de Beeck, Pro-stafhouder
 • Mr Pascal Nelissen Grade, Vice-stafhouder
 • Mr Jan De Rieck, Penningmeester
 • Mr Carolien Van Acker, Secretaris
 • Mr Alexander Meuwissen
 • Mr Tina Van Aerschot
 • Mr Veerle Vanduffel
 • Mr Hilde Melotte
 • Mr Eva Vangoidsenhoven 
 • Mr Jacques De Ketelaere
 • Mr Yoeri Deckers
 • Mr Els Van Erum
 • Mr Patrick Zonderman
 • Mr Joke Decabooter
 • Mr Annelies Vervaeke
 • Mr Erik Vergauwen

 

 • Leden A.V. vd OVB 2022-2024
 • Stafhouder Febian Aps
 • Vice-stafhouder Pascal Nelissen Grade
 • Mr Veerle Vanduffel
 • Mr Johan Mommaerts

Gekozen lid afgevaardigd door de stagiairs van de balie Leuven voor de stagecommissie 2022-2023

 • Mr Lone Van Delm
   

 

 1. De baliemedewerkers

Ons gedreven team van baliemedewerkers onthaalt u graag met de glimlach.

 

 1.