Office@balieleuven

2 bureauruimtes

Deze werkruimte met bureau en 2 stoelen is perfect voor consultaties of om tussen 2 zittingen wat te werken.

  • Bureau 1 op tweede verdiep.
  • Bureau 2 op derde verdiep.

2 vergaderruimtes

Deze grotere ruimte met rechthoekige tafel biedt een zitplaats voor 5 à 6 personen.

  • Vergaderzaal 1 op tweede verdiep.
  • Vergaderzaal 2 op derde verdiep.

Reservatiereglement

1.  De Orde van advocaten van de balie te Leuven stelt 2 bureauruimtes en 2 vergaderruimtes ter beschikking in het Huis van de Advocaat, gelegen te Leuven, Rijschoolstraat 9.

2.  De zalen worden per uur ter beschikking gesteld en dit iedere dinsdag en donderdag tussen 8.30 u en 9.30 u, woensdag van 8.30 u tot 12.00 u en iedere namiddag van de normale werkdag tussen 14.00 u en 16.00 u, behalve woensdag, tot 18.00 u en vrijdag, tot 17.00 u.

3.  Huren kan uitsluitend door advocaten van de Leuvense balie en uitsluitend voor hun professionele doeleinden.

4.  De reservatie en aanvraag om te huren kan alleen online via de advocatenzone van de website van de Leuvense Orde van advocaten.

5.  De reservatie van een zaal of bureau is gratis.

6.  De gebruiker moet de gereserveerde zaal gebruiken zoals een normaal en zorgvuldig advocaat. De gebruiker staat in voor het opruimen van de gereserveerde zaal en dient de gehuurde zaal in goede staat achter te laten.

7.  De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade aan de gereserveerde zalen en aan de aanwezige roerende goederen zoals kunstwerken, stoelen, telecominfrastructuur, … zonder dat deze opsomming exhaustief is.

8.  Gebruik van de keuken in de raadzaal, noch verbruik van de aldaar aanwezige dranken is toegelaten, tenzij anders uitdrukkelijk vooraf overeengekomen. 

9.  Onderverhuring of overdracht van de reservatie is niet toegelaten.

10. Wifi-netwerk is beschikbaar.

Zaal Balie Leuven

Zaal Balie Leuven