Jonge Balie

Jonge Balie

Per gerechtelijk jaar wordt er een jong en enthousiast team van 10 advocaten verkozen welke onder leiding van hun voorzitter de Conferentie van de Jonge Balie Leuven vormt. Het bestuur van de Jonge Balie Leuven wordt aangevuld met een stagiaires verantwoordelijke en samen organiseren zij tal van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie onder de Leuvense advocaten.

Het bestuur bestaat voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 uit volgende leden:

 • Alexander Meuwissen - voorzitter
 • Felien Kino - secretaris
 • Louis Carlier - penningmeester
 • Karlien Tossyn - communicatieverantwoordelijke
 • Céline Heinkens - oud voorzitter
 • Alexander Timmermans- bestuurslid
 • Elisabeth Claessens - bestuurslid
 • Marie Vangeenberghe - bestuurslid
 • Koen Schildermans - bestuurslid
 • Stefanie Denorme - bestuurslid
 • Sabine Brijs- verantwoordelijke stagiair(e)s

  Graag stelt het bestuur u de volgende niet te missen activiteiten voor:

  • Vrijdag 14 september 2018 - Vat van de voorzitter
   14 september 2018, na de dag van de stagiair, wordt de aftrap van het gerechtelijk jaar gegeven met 'het vat van de voorzitter'. Snel meer informatie! 
  • Vrijdag 5 oktober 2018 - Openingsconferentie ! Traditiegetrouw wordt er op de eerste vrijdag van oktober een spetterende openingsconferentie georganiseerd. De conferentie nodigt iedereen van harte uit de op de rede, de receptie en het avondfeest. De uitnodigingen zijn in progress! 
  • Donderdag 8 november 2018 - Initiatieles Yoga Kom uw ledematen uitrekken op onze initatieles Yoga bij Saja Yoga in De Smidse om 20:15 uur!
  • Vrijdag 21 december 2018 - Kerstrun Na groot succes vorig jaar, wordt er ook dit jaar een kerstrun langs de Leuvense advocatenkantoren georganiseerd! Meer informatie volgt!

  De jonge balie kan uiteraard niet bestaan zonder de steun haar leden.

  Hierbij wensen wij u allen vriendelijk uit te nodigen om uw lidmaatschap bij de jonge balie te hernieuwen of om u lid te maken. 

  - Bedrag: 50 EUR voor tableau-advocaten en 35 EUR voor advocaat-stagiairs

  ! Voor de eerstejaarsstagiairs is er een extra voordelig tarief van 10 EUR

  - Rekeningnr.: IBAN BE40 6300 9700 0463 

  - Titularis: jonge balie Leuven

  - Mededeling: naam + lidgeld 2018-2019

  Als lid krijgt u bij elke activiteit een belangrijke korting op de deelnameprijs. Het lidgeld is bovendien fiscaal aftrekbaar.'