Jonge Balie

Jonge Balie

Per gerechtelijk jaar wordt er een jong en enthousiast team van 10 advocaten verkozen welke onder leiding van hun voorzitter de Conferentie van de Jonge Balie Leuven vormt. Het bestuur van de Jonge Balie Leuven wordt aangevuld met een stagiaires verantwoordelijke en samen organiseren zij tal van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie onder de Leuvense advocaten.

Het bestuur bestaat voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 uit volgende leden:

 • Céline Heinkens - voorzitter
 • Felien Kino - secretaris
 • Alexander Timmermans - penningmeester
 • Karlien Tossyn - communicatieverantwoordelijke
 • Annelies Vervaeke - oud voorzitter
 • Katlijn Pollaris - oud voorzitter
 • Alexander Meuwissen - bestuurslid
 • Elisabeth Claessens - bestuurslid
 • Marie Vangeenberghe - bestuurslid
 • Koen Schildermans - bestuurslid
 • Louis Carlier - verantwoordelijke stagiair(e)s
Bestuur JB 2017-2018

  Graag stelt het bestuur u de volgende niet te missen activiteiten voor:

  • Vrijdag 30 maart 2018 – Paasontbijt
   De Jonge Balie Leuven ontvangt u graag vanaf 08:30 uur in de koffiekamer van het gerechtsgebouw voor een uitgebreid paasontbijt met koffiekoeken, paaseieren en ander lekkers.
  • Vrijdag 30 maart 2018  : bijzondere afterwork drink ! In maart viert het HuisDerRechten (HDR) haar 55jarig bestaan. Voor deze gelegenheid organiseert zij op vrijdag 30 maart 2018 een bijzondere afterwork drink. De Conferentie sluit graag aan bij deze activiteit en trakteert er de Leuvense Balie. Laat u overweldigen door nostalgie! Misschien loopt u er wel een oude bekende tegen het lijf Allen welgekomen !
  • Vrijdag 6 april 2018  : de Zuidelijke Pleitwedstrijden in Breda. 

   Mr. Emilie Croonenberghs zal onze balie vertegenwoordigen op de Zuidelijke Pleitwedstrijden in Breda op 6 april 2018.  Mr. Valerie Christens won vrijdag ll. de pleitoefening voor de eerstejaarsstagiairs en zal onze balie vertegenwoordigen op het Vlaams Pleitjuweel op 8 juni 2018.                            Wij wensen hen veel succes !

   

  De jonge balie kan uiteraard niet bestaan zonder de steun haar leden.

  Hierbij wensen wij u allen vriendelijk uit te nodigen om uw lidmaatschap bij de jonge balie te hernieuwen of om u lid te maken. 

  - Bedrag: 50 EUR voor tableau-advocaten en 35 EUR voor advocaat-stagiairs

  ! Voor de eerstejaarsstagiairs is er een extra voordelig tarief van 10 EUR

  - Rekeningnr.: IBAN BE40 6300 9700 0463 

  - Titularis: jonge balie Leuven

  - Mededeling: naam + lidgeld 2017-2018

  Als lid krijgt u bij elke activiteit een belangrijke korting op de deelnameprijs. Het lidgeld is bovendien fiscaal aftrekbaar.'