Jonge Balie

Jonge Balie

Per gerechtelijk jaar wordt er een jong en enthousiast team van 10 advocaten verkozen welke onder leiding van hun voorzitter de Conferentie van de Jonge Balie Leuven vormt. Het bestuur van de Jonge Balie Leuven wordt aangevuld met een stagiaires verantwoordelijke en samen organiseren zij tal van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie onder de Leuvense advocaten.

Het bestuur bestaat voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 uit volgende leden:

 • Céline Heinkens - voorzitter
 • Felien Kino - secretaris
 • Alexander Timmermans - penningmeester
 • Karlien Tossyn - communicatieverantwoordelijke
 • Annelies Vervaeke - oud voorzitter
 • Katlijn Pollaris - oud voorzitter
 • Alexander Meuwissen - bestuurslid
 • Elisabeth Claessens - bestuurslid
 • Marie Vangeenberghe - bestuurslid
 • Koen Schildermans - bestuurslid
 • Louis Carlier - verantwoordelijke stagiair(e)s
Bestuur JB 2017-2018

  Graag stelt het bestuur u de volgende niet te missen activiteiten voor:

  • Vrijdag 22 december 2017 – Kerstrun en afterworkdrink.
   De Jonge Balie Leuven ontvangt u graag om 16:00 uur in het gerechtsgebouw voor de start van onze 'Kerstrun'. Vanaf 17:00 uur kan de kerstvakantie gezellig worden ingezet op onze afterworkdrink in de koffiekamer, inclusief jeneverbar!

  Hou zowel deze website als de facebookpagina in het oog voor een verdere update van de activiteiten en afterwork drinks!

   

  De jonge balie kan uiteraard niet bestaan zonder de steun haar leden.

  Hierbij wensen wij u allen vriendelijk uit te nodigen om uw lidmaatschap bij de jonge balie te hernieuwen of om u lid te maken. 

  - Bedrag: 50 EUR voor tableau-advocaten en 35 EUR voor advocaat-stagiairs

  ! Voor de eerstejaarsstagiairs is er een extra voordelig tarief van 10 EUR

  - Rekeningnr.: IBAN BE40 6300 9700 0463 

  - Titularis: jonge balie Leuven

  - Mededeling: naam + lidgeld 2017-2018

  Als lid krijgt u bij elke activiteit een belangrijke korting op de deelnameprijs. Het lidgeld is bovendien fiscaal aftrekbaar.'