Jonge Balie

Jonge Balie

Per gerechtelijk jaar wordt er een jong en enthousiast team van 10 advocaten verkozen welke onder leiding van hun voorzitter de Conferentie van de Jonge Balie Leuven vormt. Het bestuur van de Jonge Balie Leuven wordt aangevuld met een stagiaires verantwoordelijke en samen organiseren zij tal van activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie onder de Leuvense advocaten.

Het bestuur bestaat voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 uit volgende leden:

 • Alexander Meuwissen - voorzitter
 • Felien Kino - secretaris
 • Louis Carlier - penningmeester
 • Karlien Tossyn - communicatieverantwoordelijke
 • Céline Heinkens - oud voorzitter
 • Alexander Timmermans- bestuurslid
 • Elisabeth Claessens - bestuurslid
 • Marie Vangeenberghe - bestuurslid
 • Koen Schildermans - bestuurslid
 • Stefanie Denorme - bestuurslid
 • Sabine Brijs- verantwoordelijke stagiair(e)s

  Graag stelt het bestuur u de volgende niet te missen activiteiten voor:

  • Woensdag 27 maart 2019 - Balie Bowling!
   Op 27 maart 2019 om 20:00 uur welkom voor een gezellige avond bowling in Bowl Kings te Heverlee!
  • Woensdag 24 april 2019 - Brouwerijbezoek Stella Artois!
   Op 24 maart 2019 om 19:00 uur welkom voor brouwerijbezoek aan onze Leuvense trots, Stella Artois!

  Inschrijven voor deze activiteiten kan via jongebalieleuven@hotmail.com!

  De jonge balie kan uiteraard niet bestaan zonder de steun haar leden.

  Hierbij wensen wij u allen vriendelijk uit te nodigen om uw lidmaatschap bij de jonge balie te hernieuwen of om u lid te maken. 

  - Bedrag: 50 EUR voor tableau-advocaten en 35 EUR voor advocaat-stagiairs

  ! Voor de eerstejaarsstagiairs is er een extra voordelig tarief van 10 EUR

  - Rekeningnr.: IBAN BE40 6300 9700 0463 

  - Titularis: jonge balie Leuven

  - Mededeling: naam + lidgeld 2018-2019

  Als lid krijgt u bij elke activiteit een belangrijke korting op de deelnameprijs. Het lidgeld is bovendien fiscaal aftrekbaar.'