Advocaten Luisteren: Tini De Craen

 

De advocaat van de 21e eeuw

 

Ten opzichte van pakweg 20 jaar geleden is het beroep van advocaat, naar mijn aanvoelen, veel gevarieerder en interessanter geworden: een advocaat verdedigt, onderhandelt, adviseert, verzoent, informeert en bemiddelt.

Tini De CraenDe Orde van Vlaamse Balies legt terecht de nadruk op deze verschillende facetten van ons beroep. Momenteel staat de adviserende taak van de advocaat volop in de picture. Denk maar aan de laatste radiocampagne van de OVB, waarbij Tante Kaat de luisteraars ertoe tracht aan te zetten tijdig langs te gaan bij een advocaat en zich te informeren bij elke belangrijke stap: ‘Een advocaat, beter vroeg dan laat.’

Een andere techniek inzake conflictoplossing die de laatste 20 jaar een sterke opmars kent is de bemiddeling. De bemiddeling kadert in de ADR-beweging (Alternative Dispute Resolution). Andere vormen van ADR zijn onderhandeling, arbitrage, verzoening en facilitation. De ADR-beweging is in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstaan als een middel om de overbelasting van de rechtbanken op te vangen.

Bemiddeling is intussen een wereldwijd fenomeen. In Europa zijn er nauwelijks landen die achterblijven in deze tendens. In België wordt vooral de bemiddeling in strafzaken en familiale bemiddeling sterk uitgebouwd, maar er zijn nog verscheidene andere soorten bemiddeling: schoolbemiddeling, bemiddeling in organisaties, commerciële bemiddeling, bemiddeling in sociale zaken, buurtbemiddeling, internationale bemiddeling...

In de 21ste eeuw zal het belang van de bemiddeling, onder meer onder impuls van Europa (bijv. Raad van Europa aanbeveling nr. R (98)1 betreffende gezinsbemiddeling), nog verder toenemen. Een advocaat-bemiddelaar is, mits de nodige bijscholing, een zeer geschikte persoon om te bemiddelen: hij heeft juridische kennis en ervaring en kent de implicaties naar de praktijk toe. Ik geloof in de visie van bemiddeling als een waardevol alternatief voor een gerechtelijke procedure en school mij alvast in deze zin bij.

Tini De Craen
3de jaar advocaat-stagiair