Advocaten Luisteren: Piet Vantemsche

 

De rol van de advocaat in de 21e eeuw

 

Bekeken vanuit de landbouwhoek is de advocaat een onmisbare schakel in de verdediging van de rechten van iedere burger, en dus ook voor de landbouwondernemers. Dit was zo in het verleden en zal zo blijven.

De landbouw is nl. een sector die met vele juridische knopen wordt geconfronteerd. Traditioneel hebben wij disputen inzake grond, de essentiële productiefactor in de agrarische economie, die over huur en pacht gaan, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, waar men veelal voor de rechter komt.

De sector kent traditioneel ook heel wat erfrechtelijke disputen,al dan niet met grond gerelateerd, waarbij een akkoord niet altijd mogelijk is. Ook hier zullen advocaten, naast de notariële wereld de betrokkenen moeten bijstaan.

Deze klassieke materies waren vroeger hot topics, zijn dit nog steeds en zullen dit ook blijven aangezien mensen veelal hun gelijk willen halen.

De laatste decennia zijn echter veel nieuwe wetgevingen uitgevaardigd die zich van naaldje tot draadje bemoeien met het landbouwbedrijf; vergunningen, meldingen, registraties, lastenboeken, controles en staalnames in zo wat alle domeinen. Volksgezondheid, leefmilieu, dierenwelzijn, klimaat... zijn zoveel invalshoeken van waaruit moeilijkheden op de boerderij kunnen afkomen. Weigeringen, overschrijdingen van normen, vergetelheden bij één of ander formulier... Wanneer dan alle andere pogingen om de zaak op te lossen falen, dan blijft alleen de juridische weg om zich te verdedigen; hier kan een goede advocaat een onmisbare rol vervullen.

De maatschappij waarin wij leven is ook veel intoleranter geworden. Buren en omwonenden gaan dikwijls in beroep tegen bouw- en milieuvergunningen, controleren nauwgezet of de boer (of zijn dieren) geen stapje schuin zet. Actiecomités rijzen als paddenstoelen uit de grond. Ook hier is juridische bijstand onmisbaar.

Het Europese landbouwbeleid vormt de basis voor de Vlaamse landbouwregels. Bij dispuut en interpretatievragen rijzen ook juridische vragen die moeten bepleit worden tot in Luxemburg toe.

Piet VantemscheSamenvattend kunnen we zeggen dat landbouwondernemingen als dynamische actoren in onze economie willens nillens, zoals alle ondernemingen, met juridische problemen geconfronteerd worden. De advocaat is hierbij een onmisbare schakel in een keten van juridische bijstand waarin ook de Boerenbond zijn rol speelt.

De toekomst zal echter meer en meer liggen in contracten en duidelijke afspraken tussen verschillende schakels van de voedselketen. Ook hier zal juridische bijstand nodig zijn, preventief en curatief. Advocaten met een goed luisterend oor en het juiste oog voor de problemen van de landbouw zijn onmisbaar en dit zal voor de toekomst zo blijven. Hulp bij conflicten met contractanten en partners en bijstand t.a.v. de overheden blijft een essentiële opdracht. Mensen voelen zich soms zo klein en machteloos; advocaten kunnen hier theoretische en abstracte regels omzetten in echte rechten, waar iedere burger van dit land zich op kan beroepen.

Piet Vantemsche
Voorzitter Boerenbond