Advocaten luisteren - Marleen Temmerman

 

Samenwerken is van kapitaal belang

 

Als arts, en in het bijzonder als gynaecologe, werk ik frequent samen met juristen, advocaten en magistraten, overigens meestal in een prima verstandhouding. Wij vinden elkaar, hebben elkaar nodig, of staan lijnrecht tegenover elkaar in raakvlakken van de geneeskunde en de rechtswereld. Denken we maar aan een rechtszaak waarbij een patiente al dan niet terecht klacht neerlegt tegen haar gynaecoloog of tegen een andere behandeld arts, wat meer en meer voorkomt, zeker in de verloskunde. Maar ook situaties van kindermisbruik, seksueel geweld en verkrachting, huishoudelijk geweld, of een expert–getuigenis op vraag van de onderzoeksrechter, of een samenwerking tussen advocaat en arts in het opstellen van richtlijnen op gebied van ethiek en gezondheidsrecht. Kortom, de arts en de advocaat kunnen elkaar niet ontlopen en een goede samenwerking is van kapitaal belang.

Om goed samen te werken is een wederzijdse kennis, begrip en respect essentieel, en een goede communicatie noodzakelijk. En daar wringt het schoentje wel eens. Elke beroepsgroep heeft niet alleen een eigen taal en jargon maar ook een specifiek kader, een achtergrond van waaruit bepaalde begrippen en concepten ontstaan. Artsen hebben uiteraard een lange universitaire vorming achter de rug maar zijn daarom niet beter op de hoogte van recht en rechtspraak dan de gewone burger, kennen niet altijd het verschil tussen burgerlijk– en strafrecht, en hebben nood aan een duidelijke communicatie. Van een advocaat verwacht ik dat hij/zij professioneel, efficiënt en duidelijk communiceert, met respect voor alle partijen en dat hij/zij zich correct opstelt en de cliënt niet nodeloos naar een conflictsituatie toestuurt. Het is essentiëel dat artsen zich aan deontologische– en professionele standaarden houden, en op de vingers getikt worden wanneer het foutloopt. Maar van een opbod tussen ’malpractice awards’ en verzekeringspremies wordt de patiënt niet beter, integendeel.

What we are dealing with is a failure to communicate’ zong Guns and Roses decennia terug, maar hun boodschap blijft actueel…

Marleen Temmerman
Gynaecologe
senator, professor Ugent