Advocaten Luisteren: Liesbeth Loddewykx

 

De advocaat in de 21ste eeuw
Commercialisering, specialisering en internationalisering

 

"Een advocaat kan niet investeren in kwaliteit als hij niet een gezonde commerciële en financiële basis onder de praktijkvoering aanbrengt. In een moderne samenleving gaan ook in de advocatenpraktijk, ondernemerschap en ambachtelijkheid vaak samen. De kunst is een goede verhouding tussen deze, soms bijtende zaken, aan te brengen..." (Guensberg)

In de 21ste eeuw werd de advocaat geconfronteerd met de commercialisering, de internationalisering en de voortdurende specialisering van zijn beroep.

Commercialisering

Vandaag zijn advocaten ook ondernemers die hun ‘bedrijf’ draaiende moeten houden. Een advocaat moet dan ook meer in zijn mars hebben dan alleen de kennis van het recht . Marketing, management, concurrentie en economie zijn geen vreemde begrippen meer in de advocatuur.

Het resultaat hiervan is dat ook advocaten steeds marktgerichter zijn gaan werken met een voortdurende specialisatie tot gevolg. Belangrijk is natuurlijk dat de commercie niet de overhand krijgt maar dat ook de rechtzoekende centraal blijft in de procedure. Het is immers de rechtzoekende die in de 21ste eeuw nog steeds een luisterend oor en een oplossing zoekt voor zijn probleem.

"Niet het proces is interessant, maar de mens" (Bordewijk).

Specialisatie en veelzijdige dienstverlening: pleiten - adviseren - onderhandelen - bemiddelen

In de 21ste eeuw is de ‘all-round’ advocaat die alle mogelijke rechtstakken beheerst stilaan aan het verdwijnen.

Liesbeth LoddewykxSteeds vaker verdiept een advocaat zich in één specifieke rechtstak of legt zich toe op één specifieke dienstverlening.

Er zijn al kantoren waar bijna uitsluitend advies wordt verleend, andere specialiseren zich in bemiddelen en nog anderen blijven zweren bij het pleiten zonder een bemiddeling nog maar te overwegen.

Vele kantoren organiseren zich dan ook om aan de consument een waaier aan dienstverlening en specialisten aan te bieden die een antwoord kunnen bieden op zijn specifieke rechtsvraag.

De kunst is een evenwicht te zoeken tussen adviseren, bemiddelen en de eventuele gerechtelijke procedure.

Het heeft immers geen zin om een bemiddeling op te starten tussen partijen die al drie bemiddelingsprocedures hebben doorlopen zonder resultaat.

De gekozen dienstverlening moet efficiënt zijn en ten goede komen aan de partijen.

Internationalisering en mondialisering

In de 21ste eeuw kan een advocaat er ook niet meer omheen dat contracten over de grenzen heen worden gesloten, niet alleen grote multinationals of bedrijven, maar ook particulieren wagen zich aan bijv. aankopen in het buitenland of uitvoering van vonnissen in het buitenland.

Probleem is natuurlijk dat in elk land andere wetten gelden en dat advocaten zich niet alleen moeten specialiseren in een bepaalde rechtstak van één land maar misschien wel van verschillende landen.

Cliënten willen hun rechten en plichten kennen in een land waar ze een zaak willen starten, vastgoed willen kopen of investeringen willen doen.

Niet alleen deze adviesfunctie heeft aan belang toegenomen ook de procesfunctie is soms internationaal geworden: een verkeersongeval in het buitenland, misdrijven gepleegd in het buitenland of een echtscheiding waarbij de laatste echtelijke verblijfplaats zich in het buitenland bevond.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige advocatenkantoren hun dochters vestigen in het buitenland.

Ook hier houdt het moederkantoor/ bedrijf het totaalpakket aan dienstverlening in gedachten.

Tot slot

De advocaat in de 21ste eeuw zal een evenwicht moeten zoeken tussen zijn zuivere beroepsuitoefening en zijn managersfunctie.

De advocaat-manager mag zichzelf immers niet verliezen in onze consumptiemaatschappij maar moet nog steeds een meerwaarde kunnen bieden aan de rechtzoekende met zijn problemen en vragen.

Liesbeth Loddewykx
3de jaar advocaat-stagiair