Advocaten Luisteren: An Schurmans

 

De Advocaat

 

Toen ik afstudeerde als Master in de Rechten koos ik ervoor om advocaat te worden. Het leek me wel wat, de wijde wereld in en zelfstandig worden. Het tijdperk van de theorie en de hypothetische casussen ligt nu achter mij: ‘reality, here I come.’

Hoe denkt een groentje in het métier over de advocatuur en haar toekomst?

An SchurmansIk heb eerst mijn oor te luisteren gelegd bij niet-juristen en kwam jammer genoeg tot de ontdekking dat de advocaat een figuur is waarrond de vooroordelen welig tieren: de macho die z’n Porsche fout parkeert, die met een nonchalante zwaai zijn toga op de arm drapeert en met flair door de gangen van het gerechtsgebouw flaneert, de grote mond die in de rechtbank (en elders) altijd zijn gelijk wil halen, de sluwe vos die altijd wel ergens een achterpoortje in de wet vindt. Vooroordelen zijn er om doorprikt te worden. De advocaat van de 21ste eeuw weet wat hem te doen staat.

De belangrijkste taak van de advocaat is het oplossen van juridische vraagstukken. Deze kunnen zakelijk en technisch zijn, maar soms ook zeer persoonlijk en emotioneel. Heel vaak zijn deze vraagstukken ook gedrenkt in de saus van conflicten. De advocaat heeft twee gezichten: zowel dat van een zelfverzekerd specialist, die juridisch-technisch zeer onderlegd is, als dat van een ver- trouwenspersoon, bij wie de cliënt zijn hart kan en durft uitstorten en in alle discretie kan praten over zijn probleem. Het is dan ook belangrijk dat de advocaat de vertrouwelijke informatie waarover hij beschikt niet deelt met anderen en de media op een gezonde afstand houdt.

Een advocaat is er niet om zijn cliënt of de tegenpartij te imponeren of onder tafel te blazen, maar om diverse partijen te helpen tot een vergelijk te komen en daarbij vooral de rechtspositie van zijn cliënt te maximaliseren.

Maar in al zijn betrokkenheid en partijdigheid moet de advocaat ook voldoende afstand kunnen bewaren ten overstaan van zijn cliënt. Dit komt deze laatste alleen maar ten goede, omdat de advocaat dankzij die afstand het overzicht bewaart. Overzicht leidt tot inzicht en dus ook tot een betere verdediging.

Om een cliënt te kunnen helpen moet de advocaat vaak een goed ontwikkeld inlevingsvermogen aan de dag leggen of zich verdiepen in een materie waar- mee hij helemaal niet vertrouwd is, bijvoorbeeld geneeskunde of bouwkunde. De advocaat van de 21ste eeuw is geen blaaskaak of sluwe vos maar een echte kameleon. Ik ben als beginner nog een knalgroene. Veel andere kleuren kan ik nog niet tevoorschijn toveren, zodat je me nog goed kunt zien zitten. Ik hoop echter, dat ik, met het verstrijken van de jaren en het opbouwen van ervaring, een breder kleurenpalet zal ontwikkelen dat harmonieus samengaat met dat van mijn cliënten en mijn collegae.

De advocatuur is mijns inziens een beroep vol afwisseling en uitdagingen, een magneet voor jeugdig enthousiasme. Ik wens alle collega-stagiairs dan ook het beste toe voor het nieuw juridisch jaar. Ik heb er alvast zin in!

An Schurmans
1ste jaar advocaat-stagiair