Advocaten Luisteren: Geert Jaspaert, stafhouder

 

Balie Leuven heet u welkom

 

Er borrelt in mij steeds een goed gevoel op als ik ieder jaar zoveel jonge mensen zie kiezen voor het advocatenheir. Dit bewijst telkens weer dat de advocatuur aantrekkelijk gevonden wordt, vertrouwen krijgt bij afgestudeerden en er geloof is en blijft in het bijzondere van dit beroep.

Stafhouder Geert JaspaertNog meer trots overvalt me omdat u voor de Leuvense balie hebt gekozen, een balie die een beetje tussen de grote en kleine balies in ligt maar waar het goed toeven is. Een beroep gefocust op het recht en de rechtvaardigheid voor de rechtsonderhorigen, waarin wij, advocaten, op de eerste rij staan, luisteren naar de problemen van degenen die ons raadplegen, hen uitleggen waarom ze ons, op basis van ons beroepsgeheim, alles kunnen toevertrouwen, hen degelijk adviseren, als eerste rechter proberen te bemiddelen en, als dat niet lukt op de rechtbanken op een kwaliteitsvolle manier, proberen te verkrijgen waar ze recht op hebben.

De nodige kwaliteiten daarvoor verwerf je niet van vandaag op morgen, vandaar de drie jaar stage. U staat er gelukkig niet alleen voor, u wordt geloodst door uw stagemeester maar ook door de beleidsmensen van onze balie, de stafhouder, de leden van de raad van de Orde, het toegewijd baliepersoneel, de ombudsman, de voorzitters van BJB en CJB. Ik geef de starters daarom steeds de Raad niet met hun problemen te blijven zitten, bij de minste twijfel over wat dan ook vragen te stellen over alles wat het balieleven inhoudt. Het gaat niet alleen om de kennis van het recht, maar ook over de wijze van omgaan met elkaar, met de magistratuur, met de cliënt. Onze slogan in Leuven ‘advocaten luisteren’ houdt ook in dat we naar elkaar luisteren en daar de nodige tijd voor uittrekken. De balie zal u via de stageschool en de permanente vorming op vele vlakken wegwijs maken, maar de beste leerschool is het actief zijn, leergierig zijn, luisteren, vragen stellen. Dat zijn de hoekstenen van de ervaring.

De conferentie van de jonge balie kan daarin ook een belangríjke rol spelen. Bij haar activiteiten kan er heel wat over de wereld van de advocatuur, waartoe u nu behoort, worden opgestoken. Daarom beveel ik u dan ook warm aan u bij deze conferentie aan te sluiten. De conferentie biedt u bovendien de gelegenheid elkaar in een minder formele, plezierige sfeer beter te leren kennen.

Het staat buiten kijf dat mijn deur voor alle advocaten openstaat en zeer zeker voor hen die voor het eerst de wandelgangen van de rechtbank betreden.

Het doet me werkelijk plezier u op de lijst van de stagiairs te kunnen inschrijven, wens u het allerbeste en een succesvolle loopbaan toe. Mag ik dan ook een warme oproep doen aan allen die bij het balieleven betrokken zijn, om de stagiairs, waar nodig, te helpen, naar hen te luisteren en hen, naargelang de mogelijkheden, met raad en daad bij te staan in deze voor hen nog zo onbekende beroepsgroep, waarin respect voor de deontologie en de confraterniteit de waarborg zijn voor het vertrouwen dat iedere advocaat krijgt en verdient en waardoor we als actoren onze rechtmatige plaats kunnen behouden binnen het maatschappelijke domein justitie.

Met confraternele groeten aan de nieuwe advocaten en hun patroons

Geert Jaspaert
Stafhouder