Advocaten Luisteren: Vincent Coigniez

 

Van estage tot stage

 

Vincent CoigniezIn artikel 434 van het Gerechtelijk Wetboek staat dat men minstens drie jaar stage moet gelopen hebben om te worden opgenomen op het tableau. De Orde van Vlaamse Balies heeft overigens een heus reglement aan de inrichting van de stage besteed. Geen goede stage zonder opleiding. Daar is ieder weldenkende medemens het over eens.

Maar, hoe is die stage eigenlijk ontstaan?

Reeds in de Middeleeuwen was het behalen van een universiteitsdiploma verplicht om het beroep van advocaat te kunnen uitoefenen. Echter, aan de universiteiten werd het Romeinse en canonieke recht onderwezen, in het Latijn dan nog. De studenten in onze contreien trokken onder meer naar Rome, Parijs, Douai en Leuven.

De rechtbanken op het thuisfront pasten echter de lokale costuymen toe. Ze hadden elk hun reglementen, ook wel stijlen genoemd. Bovendien werd er recht gesproken in de lokale talen.

De kersverse praktizijn had aan de universiteit wel enkele basisvaardigheden opgestoken, maar moest het eigenlijk nog allemaal leren. Hij ging dan ook in de leer bij een ervaren advocaat. In de praktijk trok men bij zijn leermeester in en betrok er een kamer. Estage is oud- Frans voor kamer. Vandaar de uitdrukking 'stage lopen'.

De opleidingsmethode van de stage heeft door de eeuwen zeker haar deugdelijkheid bewezen. De stage is altijd blijven bestaan en het systeem van de stage is intussen overigens ook door andere beroepen overgenomen.

'Stage lopen' betekent aanwezig zijn. Erbij zijn. Volgen. Vragen stellen en discussiëren. Blijven proberen. Vallen en opstaan. Wie gemotiveerd is, steekt er heel wat van op. Wat hij of zij er geleerd heeft zal als bagage meegenomen worden voor de rest van zijn of haar carrière, hoe of waar die ook uitgebouwd wordt.

Kenmerkend voor de balie is de afwezigheid van elke hiërarchie. Enkel de stafhouder vormt hier een uitzondering op en dan nog tijdelijk. Hij is de primus inter pares. De advocaten zijn gelijk, jong of ervaren, man of vrouw. Zij respecteren elkaar en helpen elkaar.

Weet je het niet? Twijfel je? Vraag het aan je stagemeester of een confrater. Ze helpen je zeker verder.

Een degelijke stage lopen aan de balie is een voorrecht. De stage aan de balie is niet zo maar een stage. Grijp de kans met beide handen!

Vincent Coigniez